General Wladyslaw Sikorski

Our patron

Wladysław Eugeniusz Sikorski (May 20, 1881 – July 4, 1943) was a Polish military and political leader. He was born in Tuszow Narodowy a village in the present-day Sub Carpathian Voivodeship of south-eastern Poland, which at the time was part of Austria-Hungary, one of Poland’s three partitioners.

Prior to World War I, he established and participated in several underground organizations that promoted the cause of Polish independence. He fought with distinction in the Polish Legions during World War I, and later in the newly created Polish Army during the Polish-Soviet War (1919 to 1921). In that war he played a prominent role in the decisive Battle of Warsaw, when Soviet forces, expecting an easy final victory, were surprised and routed by the Polish counterattack. In the early years of the Second Polish Republic, Sikorski held government posts including prime minister (1922 to 1923) and minister of military affairs (1923 to 1924). Following Josef Pilsudski’s May Coup (1926) and the installation of the Sanacja government, he fell out of favour with the new regime. Up until, and throughout 1939, he remained in the opposition, and wrote several books on the art of warfare and on Polish foreign relations.

During World War II he became Prime Minister of the Polish Government in Exile, Commander-in-Chief of the Polish Armed Forces, and a vigorous advocate of the Polish cause on the diplomatic scene. He supported the reestablishment of diplomatic relations between Poland and the Soviet Union, which had been severed after the Soviet alliance with Germany in the 1939 invasion of Poland. In April 1943, however, Soviet dictator Joseph Stalin broke off Soviet-Polish diplomatic relations following Sikorski’s request that the International Red Cross investigate the Katyń massacre. In July 1943, Sikorski was killed in a plane crash into the sea immediately on take-off from Gibraltar. The exact circumstances of his death remain in dispute, which has given rise to conspiracy theories, however, investigators have concluded that Sikorski’s injuries were consistent with a plane crash.


Władysław Eugeniusz Sikorski (ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943 na Gibraltarze) – polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.

Przed I wojną światową był jednym ze współzałożycieli i członków kilku nielegalnych polskich organizacji niepodległościowych. Walczył w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej, potem w nowo utworzonej armii polskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921). Odegrał w niej znaczącą rolę, zwłaszcza podczas bitwy warszawskiej w 1920. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej Sikorski pełnił najważniejsze funkcje rządowe, włączając w to stanowisko premiera (1922–1923) i ministra spraw wojskowych (1923–1924). Wkrótce potem jednak, po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 został odsunięty od pełnienia eksponowanych stanowisk. Pozostawał w opozycji do rządów sanacji. W tym czasie napisał kilka książek dotyczących sztuki wojennej i stosunków międzynarodowych państwa polskiego.

W trakcie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych i niestrudzonym adwokatem sprawy polskiej na europejskiej i światowej scenie dyplomatycznej. Był zwolennikiem ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a ZSRR, które zostały zerwane po wspólnej z Niemcami inwazji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939. Jednak w kwietniu 1943 Józef Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie. Zostało to spowodowane przez żądanie Sikorskiego, aby Międzynarodowy Czerwony Krzyż zbadał sprawę zbrodni katyńskiej. Władysław Sikorski zginął 4 lipca 1943 w katastrofie samolotu, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska na Gibraltarze. Według oficjalnych ustaleń, katastrofa nastąpiła z przyczyn technicznych, lecz część okoliczności zdarzenia pozostaje niewyjaśniona, co sprawia, że pojawiło się kilka niepotwierdzonych teorii spiskowych dotyczących rzekomego celowego spowodowania śmierci Sikorskiego.