Founding Members 1966

1 Andrzejczak Mieczysław 43 Lis Jan
2 Augustyn Bronisław 44 Loass Robert
3 Augustyn Zofia 45 Majewski Jan
4 Bartnik Mieczysław 46 Mania Czesław
5 Bednarek Wacław 47 Mania Jan
6 Bobrowski Konrad 48 Mania Zofia
7 Borowiec Wojciech 49 Marczewski Eugeniusz
8 Borycza Franciszek 50 Milewski Stanisław
9 Buda Jadwiga 51 Miłosz Roman
10 Buda Stefan 52 Nagajek Edward
11 Budziński Józef 53 Naturalny Jan
12 Bujnowski Franciszek 54 Nencki Maria
13 Bujnowski Kazimiera 55 Nencki Stanisław
14 Bzdyra Helena 56 Olszewski Eugeniusz
15 Bzdyra Stanisław 57 Pacak Jan
16 Cieslak Jan 58 Palmowski Eugeniusz
17 Duniec Walenty 59 Para Franciszek
18 Dymek Józef 60 Pasachowicz Kazimierz
19 Dziedzic Władysław 61 Pawlukiewicz Paweł
20 Falek Feliks 62 Pietkowski Irena
21 Gajda Franciszek 63 Radziejewski Mieczysław
22 Głowacki Bazyl 64 Ragus Stanisław
23 Gorczyński Stefan 65 Ratajczak Józef
24 Gosztyła Zygmunt 66 Rzepecki Jan
25 Grygorcewicz Jadwiga 67 Sekulla François
26 Grygorcewicz Roman 68 Siek Janina
27 Grzechowiak Anna 69 Słowiński Zygmunt
28 Gwiaździński Roman 70 Spadek Edward
29 Handz Feliks 71 Szczepański Marian
30 Horky Wilhelm 72 Szyndlar Piotr
31 Jarnicki Marian 73 Tobiasz Stefan
32 Jaskólski Bolesław 74 Urbański Franciszek
33 Jurek Aleksander 75 Wasilewski Stanisław
34 Jurek Czesław 76 Wesołowski Janina
35 Kempa Józef 77 Wesołowski Zygmunt
36 Kieliszewski Czesław 78 Wiśniewski Marian
37 Klisowski Wawrzyniec 79 Wysocki Władysław
38 Kołżan Zygmunt 80 Zasuń Stanisław
39 Koron Jan 81 Zawada Czesław
40 Kubiak Jan 82 Zysk Stanisław
41 Kujawski Genowefa 83 Żurawski Romuald
42 Leweczko Kazimierz